Obstajajo pa tudi drugi prihranki in koristi, ki jih ni mogoče časovno in denarno ovrednotiti:
 ekonomske koristi in zakonske zahteve za revizijske sledi pri izvajanju poslovnih procesov,
 večja transparentnost poslovanja,
 hitrejše in lažje iskanje dokumentov in informacij ter posledično lažje in hitrejše odločanje na
podlagi vseh potrebnih informacij in dokumentov,
 višja stopnja varnosti,
 celovitost dokumentacije,
 večja standardizacija in poenotenje poslovanja,
 zadovoljstvo delavcev zaradi enostavnejšega poslovanja,
 ekonomske koristi revizijske sledi pri izvajanju poslovnih procesov,
 poslovanje skladno z GDPR uredbo, katere neupoštevanje lahko prinese velike kazni tako
družbi, kot odgovorni osebi družbe,
 manj stresno delo in posledično manj bolniških odsotnosti oziroma povečanje zdravja
zaposlenih,
 povečanje kompetenc zaposlenih s časom za izobraževanj