Splošni pogoji poslovanja

Splošno

​Dokument predstavlja pravno obvestilo spletnega mesta www.kings.si, ki ga upravlja podjetje KingS d.o.o., Veliki Vrh pri Šmarju 79, 1293, Šmarje Sap (v nadaljevanju KingS). 

Splošni pogoji poslovanja KingS veljajo za vsa izobraževanja (dogodke in seminarje) ter vsakršni kontakt, ki se izvede preko spletne strani. Pogoji za posamezno izobraževanje so lahko, če se tako odloči organizator, tudi spremenjeni. V tem primeru so navedeni na prijavnici.

Splošni pogoji so sestavni del prijavnice na izobraževanje, ne glede na način prijave (pisno, po elektronski pošti, preko spletnega obrazca). V primeru fizične prijavnice so splošni pogoji priloga prijavnice. Vsaka oseba, ki se prijavi na izobraževanje, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje. 

KingS si pridržuje pravico o posodabljanju splošnih pogojev brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnega mesta www.kings.si. V času prijave na posamezno izobraževanje veljajo splošni pogoji, ki so bili v tem času objavljeni na spletni strani www. kings.si.


Varovanje podatkov

KingS  se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov, pridobljenih iz prijavnice ali kontaktnega obrazca in zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke, bo podjetje uporabljalo izključno za izvedbo izobraževanja in v marketinške namene, oziroma skladno z namenom posredovanim preko kontaktnega obrazca ali prijavnice. KingS spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. 

Prijavitelj na izobraževanje (dogodek ali seminar) s podpisom fizične ali oddajo spletne prijavnice dovoljuje obdelavo osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici skladno z zgornjim namenom. Prijavljeni lahko kadarkoli zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati in hraniti njegove osebne podatke. Svojo zahtevo posreduje na info@kings.si.

KingS  je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegovega spletnega mesta ter ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovalo osebnih oziroma drugih podatkov uporabnika tretji osebi oziroma ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oziroma druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevalo sodišče.
 
KingS bo s pridobljenimi podatki ravnal skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (t.i. Uredbo GDPR). Več o varstvu osebnih podatkov.  


Prijava in plačilo

Prijavo na izobraževanje izvedete z izpolnitvijo prijavnice v fizični obliki (ter jo posredujete na naslov skladno z navodili organizatorja dogodka) ali prijavnice v elektronski obliki na spletnem mestu www.kings.si .  Ob prijavi morajo biti navedeni vsi kontaktni podatki, na podlagi katerih dobimo informacijo o naročniku in prijavljenih ter podatke za izstavitev računa.
 
Plačilo
Navodila za plačilo in drugi pogoji izobraževanja so del posebnih navodil oziroma del prijavnice. Za udeležbo na delavnici je potrebno obvezno predhodno plačilo celotnega zneska delavnice za vse udeležence. Plačilo je pogoj za udeležbo zato obvezno na delavnico s seboj prinesite potrdilo o plačilu.
Kotizacijo izobraževalne delavnice poravnajte pred začetkom delavnice na poslovni račun št. SI56 1010 0005 3870 594 odprt pri Intesa Sanpaolo BankV okno za sklic napišite davčno številko plačnika. 

Odjava udeležbe

V primeru, da se izobraževanja, na katerega ste se prijavili in ga plačali, ne boste mogli udeležiti, se lahko namesto vas udeleži izobraževanja nekdo drug.
V primeru, da se izobraževanja ne boste mogli udeležiti, vam ob odjavi na info@kings.si, največ dva dni pred predvidenim dnevom izvedbe izobraževanja, v zakonskem roku vrnemo plačan znesek oziroma izdamo dobropis za izdan račun. V primeru kasnejše odjave pa neudeležbe na izobraževanju ne sprejemamo kot odstop od naročila in terjamo celotno ceno izobraževanja.

Upravičenost odpovedi udeležbe
V primeru odpovedi udeležbe na dan izobraževanja, vam znesek izobraževanja vrnemo ob predložitvi verodostojnega dokazila o nezmožnosti udeležbe (zdravstveni razlogi idr.)pri čemer si pridržujemo pravico do lastne presoje o upravičenosti.

Odpoved prijave / izobraževanja

V primeru nezadostnega števila prijav si KingS ali organizator izobraževanja pridržuje pravico do odpovedi. V tem primeru se vse plačane kotizacije vrnejo prijaviteljem. KingS  si pridržuje pravico, da prijavo na izobraževanje zavrne brez obrazložitve. V primeru, da je prijavitelj že plačal, mu KingS povrne plačano kotizacijo.
 
Nazadnje posodobljeno 01. 08. 2021.