ZAUPAJO NAM

Podjetja, ki digitalizirajo svoje poslovne procese poslujejo do 10X bolje,

kot podjetja, ki digitalizacije še ne uporabljajo v polni meri.

Med katera podjetja sodite vi?

REZULTATI

Specializirani smo za področje javne uprave in podjetja, ki izvajajo naloge na podlagi javnih pooblastil, kjer veljajo bolj zahtevna in jasna pravila obravnave in hranjenja dokumentacije. 

Vse te zahteve in pravila upoštevajo tudi podjetja, ki želijo svoje poslovanje z dokumentacijo zagotoviti urejenost, učinkovitost, enostavnost in ustrezno hrambo dokumentacije.

vzpostavljeno urejeno brezpapirno poslovanje

digitaliziran postopek zajema, obravnave (potrjevanja, priprave), hrambe in izločanje ter uničevanje gradiva

✓ uvedba elektronskega potrjevanja dokumentov v poslovnih procesih

potrjevanje elektronskih računov, digitalizacija postopka priprave in vodenja pogodb in ostalih dokumentov, katerih obravnava zahteva potrditev

✓ potrjena notranja pravila

interni pravni akt, ki ga mora sprejeti javnopravna oseba ali ponudnik storitev, glede izvajanja zajema in dolgoročne hrambe svojega dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki (zahteva Zakona o  varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih)

✓ certificirana storitev za delo z dokumentacijo

obvezna na ponudnike storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva ter ponudnike spremljevalnih storitev

✓ urejen klasifikacijski načrt

načrt za razvrščanja dokumentov, zadev in dosjejev na podlagi vsebine), z ustreznimi roki hrambe in postopki za odbiranje, izločanje in uničevanje gradiva, ki mu je potekel rok hrambe

✓ digitalizirani ključni procesi v podjetju

digitalizacija nabavnega procesa, digitalna podpora priprave, potrjevanja in podpisovanja pogodb, prejem, potrjevanje in obravnava e-računov, potni nalogi, elektronska podpora sej in sestankov

 usklajeno poslovanje z osebnimi podatki skladno za zahtevami GDPR

urejene izjave, popisane evidence dejavnosti obdelav (zbirk v katerih se pojavljajo osebni podatki), pravilniki za delo z osebnimi podatki, politika varstva osebnih podatkov…

 urejene podlage in pravilniki za poslovanje podjetja

interni pravilniki za postopke obravnave dokumentacije, informacijske varnosti, varstvo osebnih podatkov…

✓ potrjena investicija skladno z zahtevami

Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Dokument identifikacije investicijskega projekta, Predinvesticijska zasnova,Investicijski program, Študija izvedbe investicije)

✓ pripravljene zahteve / specifikacije za nov / prenovljen informacijski sistem

razpisna dokumentacija, akcijski načrt, funkcionalne zahteve, tehnične zahteve, zahteve za izobraževanje in uvajanje

Si želite izboljšati poslovanje in doseči katerega od zgornjih rezultatov? 

Začnimo projekt

STORITVE 

SODELOVANJE

Vsak projekt ukrojimo po meri stranke, ker je vsaka stranka edinstvena, tako v svojem obstoječem stanju, kot tudi v svojih pričakovanjih. Glede na pripravljenost, zmožnosti in pričakovanja prilagodimo tempo in vsebino projekta. 

BREZPLAČNI STRATEŠKI POSVET

O NAS

KingS : Koordinacija, Ingenering in Svetovanje

Z našo strokovno ekipo dobite ne enem mestu skupaj več kot 150 let delovnih izkušenj na področjih:

✓ digitalizacija in digitalna transformacija

✓ zakonsko skladno poslovanje

✓ brezpapirno poslovanje

 

✓ hramba dokumentacije

✓ investicijska in razpisna dokumentacija

✓ varstvo osebnih podatkov (GDPR)

✓ informacijsko pravno svetovanje

✓ poslovni načrti

✓ informacijska varnost

KONTAKT

Vabljeni, da nas kontaktirate preko spodnjega obrazca ali po elektronski pošti

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času

Kontaktni podatki

info@kings.si

 

Ostali podatki

KingS d.o.o.

Veliki vrh pri Šmarju 79

1293 Šmarje Sap

Davčna številka: SI 71142274

Matična številka: 3704009000

Transakcijski račun: SI56 1010 0005 3870 594  Banka Intesa Sanpaolo d.d.

    Digitalna strategijaDigitalizacije posameznega postopka/primer uvedba e-računovUvedba brezpapirnega poslovanjaIzboljšanje in ureditev hrambe dokumentovPriprava in sodelovanje pri potrditvi notranjih pravilUreditev sklaadnosti z GDPR in varstvo osebnih podatkovPriprava investicijske dokumentacije terraznih zagonskih elaboratov, projektnih nalog in specifikacijDrugo

    S klikom na spodnji gumb se strinjate, da vas KingS d.o.o., kontaktira na zgornji elektronski naslov glede posredovanega sporočila. Več o varstvu osebnih podatkov