Varstvo zasebnosti

Splošno

​Dokument predstavlja pravno obvestilo spletnega mesta www.kings.si, ki ga upravlja podjetje KingS d.o.o., Veliki Vrh pri Šmarju 79, 1293, Šmarje Sap (v nadaljevanju KingS). 

Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo določenih storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za to storitev obvezni.

KingS  se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov, pridobljenih iz prijavnice ali kontaktnega obrazca in zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke, bo podjetje uporabljalo izključno za izvedbo izobraževanja in v marketinške namene, oziroma skladno z namenom posredovanim preko kontaktnega obrazca ali prijavnice. KingS spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. 

Prijavitelj na izobraževanje (dogodek ali seminar) s podpisom fizične ali oddajo spletne prijavnice dovoljuje obdelavo osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici skladno z zgornjim namenom. Prijavljeni lahko kadarkoli zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati in hraniti njegove osebne podatke. Svojo zahtevo posreduje na info@kings.si.

KingS  je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegovega spletnega mesta ter ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovalo osebnih oziroma drugih podatkov uporabnika tretji osebi oziroma ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oziroma druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevalo sodišče.
 
KingS bo s pridobljenimi podatki ravnal skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (t.i. Uredbo GDPR).

Pravne podlage zbiranja osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo skladno z naslednjimi pravnimi podlagami:

  • ko obdelavo osebnih podatkov določa zakon (izdaja računov, vodenje evidenc…);
  • ko za obdelavo podaste osebno privolitev in strinjanje, pri čemer imate pravico privolitev kadarkoli preklicati;
  • ko boste z nami sklenili pogodben odnos oziroma z nami opravili posel ter
  • če in ko imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (npr. ste bili na našem dogodku in se še niste odločili za osebni kontakt).

 
Kdaj in katere osebne podatke zbiramo

 

Obisk spletne strani
Pri obisku spletne strani  http://kings.si na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na spletni strani.
Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani in njeno optimizacijo.
Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.
Kontaktni obrazec oziroma posredovanje sporočila
Na spletni strani http://kings.si ali na dogodku oziroma ob osebnem stiku z nami, nam lahko preko kontaktnega obrazca, anketnega lista ali vprašalnika posredujete vsebine vašega zanimanja, povpraševanje oziroma elektronsko sporočilo ter ime in primek in elektronski naslov oziroma telefonsko številko.
Podatke uporabimo zgolj za komunikacijo z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovarjanja na vaše povpraševanje. 
Ostali nameni zbiranja osebnih podatkov
Osebne podatke, ki jih hranimo na podlagi pogodbenega razmerja obdelujemo zgolj za namene, ki so predmet dogovora sodelovanju.
 

Hramba vaših podatkov

Osebne podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za doseganje namenov, za katere so bili podatki zbrani.
 
Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe zapovedan z zakonom. V spodnjem primeru bomo podatke hranili skladno z zakonsko obveznostjo.
 
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve pa hranimo do preklica.
 
Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.
 
 
Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki
 
Glede svojih osebnih podatkov lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave, skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Pravico pa imate tudi do odjave ali izbrisa podatkov. V primeru odjave bomo zbrisali vaše podatke, v kolikor pa boste želeli izbris, pa bomo ohranili le podatke, ki jih potrebujemo skladno z Zakonu o davku na dodano vrednost in ostalimi zakonskimi zahtevami.
 
Svojo zahtevo v zvezi z uveljavljanjem pravice naslovite v pisni obliki na naslov upravljavca osebnih podatkov. Upravljavec pa lahko na podlagi vaše zahteve za uveljavljanje pravic od vas zahteva dodatne podatke za gotovo identifikacijo.
 
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi posebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 
Dostop do vaših osebnih podatkov
 
Vaši osebnih podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov.
 
Pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru podanih navodil in jih ne smejo uporabljati v lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
 
Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani izven EU, razen kadar je predmet pogodbe dostava blaga v državo izven EU.
 
Za vsa vprašanja se lahko obrnete na info@kings.si