Verjetno že veste, da veljajo nova pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, ki so stopila v veljavo 25.maja 2018. Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov. Med najpomembnejšimi stvarmi morate biti najprej pozorni na:

 • ustreznost soglasja oziroma privolitve posameznika, da zbirate njegove podatke, kjer morate navesti vse namene, za katere jih zbirate,
 • pravice posameznikov, komu dajejo podatke ter kakšne pravice imajo v zvezi z njimi,
 • ustreznost pogodb s pogodbenimi obdelovalci (računovodski servisi, ponudniki marketinških akcij, IT ponudniki…),
 • popis evidenc v katerih zbirate in vodite podatke, na podlagi katerih lahko posameznik zahteva seznanitev, izbris, popravek ali prenos svojih podatkov.

Poskrbeti morate za ustrezne politike varovanja osebnih podatkov, pripraviti ustrezne protokole v primeru varnostnih incidentov ter izvesti ustrezne postopke in ukrepe za minimizacijo količine podatkov, obseg njihove obdelave ter obdobje njihove hrambe.
 
V kolikor so osebni podatki temelj vašega poslovanja ali če profilirate vaše člane, pa morate biti pripravljeni še temeljiteje in

 • izvesti oceno učinka,
 • imenovati odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Bi se radi pripravili in uredili poslovanje z osebnimi podatki, ali pa le preverili, ali ste se pripravili ustrezno, pa ne veste kako? ​

Lahko vam pomagamo uskladiti poslovanje z zahtevami GDPR?

 • evidence dejavnosti obdelav;
 • pravilniki;
 • pogodbe s pogodbenimi obdelovalci;
 • uskladitev spletne strani;
 • politika varstva osebnih podatkov;
 • pravne podlage zbiranja osebnih podatkov,
 • izobraževanje zaposlenih….

Bi vas zanimalo več informacij na temo paketov, ki jih ponujamo?

Bi želeli da za vas in vaše zaposlene organiziramo izobraževanje ?

Potrebujete svetovanje in pomoč pri pripravi na skladnost z Uredbo GDPR?